בקשת תמיכה להשלמת הפקת סרטים קצרים 2019

 מיועד לסרטים  קצרים של יוצרים חיפאים, או לסרטים קצרים שמקום התרחשותם בעיר חיפה.

רשאים להגיש מועמדות יוצרי ויוצרות סרטים שזה סרטם הראשון או השני בלבד.
תקנון.

המסמכים שנשלחו לכתובת המייל של הקרן: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.