חברה וקהילה

סיוע לנוער בסיכון

קרן תרבות חיפה תמכה בפרויקט המוזיקה, המופעל עבור נוער בסיכון, תושבי קרית חיים וסייעה במימון טכנאי הקלטות, מורים למוזיקה, ציוד ועוד. הפרויקט מופעל באמצעות המחלקה לנוער, צעירים ושירותי תיקון בעירית חיפה, בשתוף עם המחלקה לשירותים חברתיים וקהילה בקרית חיים.

רכישת ספרים עבור ספריות

קרן תרבות חיפה סייעה לבית הספר בשכונת חליסה לרכוש עבור ספריית בית הספר של חסידות גור, ספרי העשרה כגון: מילונים ואנציקלופדיות.