תקנון מענקי יצירה לספרות מטעם קרן תרבות חיפה 2019

 תקנון

מענקי יצירה לספרות מטעם קרן תרבות חיפה

לשנת 2019

 

 קרן תרבות חיפה בשיתוף אגודת הסופרים העבריים בישראל, סניף חיפה

מכריזה על המענקים הבאים:

 א. מענק להוצאת ספר

 סכום המענקים: מענק ראשון      - 13,000 ש"ח

                       מענק שני          - 11,000 ש"ח

                       מענק שלישי      - 10,000 ש"ח

* להנהלת הקרן הזכות להוסיף מענקים או לפצלם.

 

מטרת המענקים:

עידוד סופרים המתגוררים בחיפה לפרסם את יצירותיהם. המענק יינתן 

                       בתחום הפרוזה, השירה וספרות ילדים והוא מיועד לסייע בהוצאות כתב  היד אל האור.   

                      

מועמדים:   

אזרחי ישראל, תושבי חיפה, שהם סופרים או מחברים מוכרים, שפרסמו בעבר לפחות ספר אחד ו/או פרי עטם הופיע לפחות בארבעה כתבי עת או קבצים 

                   

ב. מענק עידוד לסופר שטרם פרסם ספר

סכום המענק:    8,000 ש"ח

מטרת המענק:  

לעודד ולפרסם יוצרים צעירים בתחום הספרות. המענק נועד לסייע בפרסום יצירה מקורית, המגלה כשרון ושיש בה אמירה חדשה. המענקים יחולקו בתחומי הפרוזה,         שירה      וספרות ילדים.

מועמדים:  

אזרחי ישראל, תושבי חיפה, שזו להם יצירתם המקורית הראשונה היוצאת לאור.

 

 תנאי המענק לסעיפים א,ב:

 1. המענק ינתן לתושבי חיפה בלבד.
 2. ינתן לספר שעדיין לא יצא לאור.
 3. הקרן תעביר את המענק:
 • לאחר חתימת הסכם עם ההוצאה לאור.
 • התחיבות לציון סיוע עזרת הקרן.
 • 5 עותקים מהמהדורה הראשונה של הספר יועברו לקרן.

  נהלים כללים:          

 1. המענקים יוענקו לסופרים הכותבים בשפה העברית.
 2. מספר עמודים עד 300 (ממוספרים), רווח 1.5, גופן 16, כרוך.
 3. יש להבהיר, כי סכום המענק אינו מכסה את מלוא התשלום להוצאה לאור.
 4. זמן החוזה עם הוצאה לאור מוגבל לשנה.
 5. קרן תרבות חיפה רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו בכל עת לפי שיקול דעתה.  

 

דרך ההגשה:

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 24.10.2019.

על המועמדים למלא טופס בקשה, אותו ניתן להוריד מהאתר של קרן תרבות  חיפה.

יש לצרף את כתב היד בשלושה  עותקים, ולהביא את כל המסמכים לכתובת הקרן.

כל כתבי היד יוחזרו למועמדים. 

 

ועדה מקצועית מייעצת מטעם קרן תרבות חיפה תשקול את הבקשות  ותבחר את הראויות. 

 

כתובת הקרן:
קרן תרבות חיפה, משרד מזכיר העיר, רח' חסן שוקרי 14, ת"ד 4811 , חיפה קומה 4, חדר 417

 

התקנון  נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 

 

 

                                                                                                ב ב ר כ ה

                                                                                                ברכה סלע

                                                                                                מ"מ יו"ר הנהלת הקרן