מיסודם של עיריית חיפה    •    משרד החינוך והתרבות     •     סנט העיר החופשית ברמן
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Bremen